Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Bestands upload

De Corona crisis en pensioen

Pensioen lager door de Corona crisis?

In deze tijd worstelen veel mensen in Nederland met allerlei zaken rondom de crisis. Werkgevers maken zich zorgen om hun bedrijf en hun medewerkers en klanten. Werknemers maken zich zorgen om hun familie, kinderen, baan en financiële toekomst. We gaan een stukje van de zorgen wegnemen door wat duidelijkheid te verschaffen over ons vakgebied: pensioen en de crisis.

 

Welke invloed heeft de crisis op het pensioen van jouw werknemers?

Deze vraag kan vanuit een paar verschillende invalshoeken benadert worden. In dit artikel benaderen we hem vanuit de invalshoek van de werktijdverkorting. Deze regeling bestaat al jaren voor bijzondere noodsituaties. Inmiddels is een nieuwe tijdelijke maatregel getroffen voor de bijzondere situatie met het corona virus. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. Ook deze regeling behandelen we in deze Blog.

 

De Corona situatie in Nederland

Dat de corona pandemie invloed heeft op de economie en het bedrijfsleven in Nederland is overduidelijk. Veel bedrijven, met name in de horeca, mogen niet meer werken tot in de maand april. Andere bedrijven besluiten zelf ingrijpende maatregelen te nemen. De crisis treft dan vrijwel iedereen meteen in de portemonnee. Maar voelen werknemers dit later, als ze met pensioen gaan, nog steeds? Hier gaan we in dit artikel verder op in.

 

Wat is werktijdverkorting?

Laten we eerst vaststellen wat werktijdverkorting precies is.

Het kan gebeuren dat je als werkgever tijdelijk minder of zelfs helemaal geen werk voor jouw personeel hebt. In bepaalde omstandigheden zijn er dan zowel voorzieningen voor het bedrijf als voor de medewerkers.

Sommige buitengewone gebeurtenissen zorgen ervoor dat je geen of minder werk hebt en die oorzaken vallen niet onder het normale ondernemersrisico. Bijvoorbeeld een brand of een overstroming. De overheid had besloten dat ook de Corona epidemie onder deze uitzonderlijke omstandigheden valt.

Hierdoor werd de regeling van werktijdverkorting nu ook mogelijk gemaakt tijdens deze crisis. Hierdoor kunnen uw werknemers, voor wie dit geldt, mogelijk een WW-uitkering wegens werktijdverkorting krijgen. Hiervoor vraagt u eerst een vergunning voor werktijdverkorting aan. Maar, aangezien er meer dan 70.000 aanvragen binnen enkele dagen binnenstroomden, en het ondoenlijk was om deze snel te behandelen, heeft de overheid een andere regeling in het leven geroepen, om sneller iedereen die dat nodig heeft financiële ondersteuning te kunnen bieden.

 

De nieuwe Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud.

Deze tekst staat te lezen op de pagina van de overheid:

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

(bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie)

Aangezien de consequenties voor pensioenopbouw bij deze nieuwe regeling hetzelfde zijn als bij de nu even stopgezette regeling van werktijdverkorting, gaan we de oude regeling hieronder behandelen.

Hoe vraagt je die werktijdverkorting aan?

Om werktijdverkorting toe te mogen passen heb je een vergunning nodig. Deze vraag je aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Als je de vergunning gekregen hebt dan geldt deze maximaal 6 weken. Als de crisis eindigt binnen deze periode van 6 weken dan kunnen jouw werknemers weer gewoon aan het werk. Als er nog geen verbetering is, dan kun je verlenging van de vergunning aanvragen bij het ministerie van SZW.

 

Meld aan het UWV dat je een vergunning hebt!

Als je de vergunning voor werktijdverkorting verkregen hebt van SZW, dan geef je dit zo snel mogelijk door aan het UWV. Hiervoor is een formulier “Melding werktijdverkorting”. Wordt na 6 weken jouw vergunning verlengd dan hoef je dat niet opnieuw aan het UWV te melden.

 

Wat gebeurt er vervolgens?

Als je de vergunning hebt, dan kun je jouw personeel minder uren laten werken. Het UWV keert voor de niet-gewerkte uren WW uit aan jou als werkgever.  Jij als werkgever kan zo jouw personeel doorbetalen. Je medewerkers blijven in dienst, maar spreken in die periode hun ww-rechten aan. Die rechten moet je personeel dus wel hebben opgebouwd. Werknemers die een tijdelijke WW-uitkering krijgen, moeten belangrijke wijzigingen in hun situatie, zoals ziekte, vakantie en andere inkomsten, altijd doorgeven aan het UWV.

 

Wanneer kom je in aanmerking voor werktijdverkorting?

Je komt nu met de Corona crisis in aanmerking voor werktijdverkorting, als je kunt aantonen dat je minimaal 2 en maximaal 24 weken minimaal 20% minder werk hebt. Horeca gelegenheden die geen gasten meer mogen ontvangen, of hotels waarbij de annulering van zalen en kamers drastisch is toegenomen.  Heb je een bedrijf waarbij je medewerkers thuis kunnen doorwerken dan kan het zijn dat een vergunning voor werktijdverkorting niet verleend wordt.  Een ander voorbeeld is een bedrijf die geen producten of materialen meer krijgt van een toeleverancier waardoor er geen werk meer is.

 

Wat gebeurt er met de pensioenopbouw van de werknemers?

Er zijn verschillende situaties. Elke situatie kan een ander gevolg hebben voor de pensioenopbouw.

Pensioen als de dienstbetrekking in stand blijft

Stel er wordt arbeidsduurverkorting verleend waarbij de dienstbetrekking geheel in stand blijft. In dat geval blijft er gewoon sprake van pensioengevende diensttijd in de zin van een artikel in het Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 (artikel 10a, eerste lid, onderdeel a, UBLB). Zelfs als er sprake is van minder pensioengevend loon dan hoeft dat geen consequenties te hebben voor de pensioenopbouw, mits sprake is van een gebruikelijke loonsverlaging (artikel 19 Wet Loonbelasting). De pensioenopbouw kan in dat geval gewoon worden voortgezet over het loon dat voorafgaande aan de arbeidsduurverkorting van toepassing was. Dit geldt dus ook voor de nieuwe tijdelijke regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)).

Pensioen als de arbeidsovereenkomst tijdelijk (gedeeltelijk) beëindigd wordt

Als de dienstbetrekking (gedeeltelijk) tijdelijk wordt beëindigd in verband met de Corona crisis en de werknemer ontvangt een inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering (bijvoorbeeld een WW-uitkering), dan is er sprake van pensioengevende diensttijd (artikel 10a, eerste lid, onderdeel c, UBLB). De pensioenopbouw wordt dan voortgezet op basis van het pensioengevend loon dat voorafgaande aan de arbeidsduurverkorting werd genoten, of het pensioenreglement moet iets anders bepalen.

Pensioenopbouw in andere situaties

Wanneer er arbeidsduurverkorting van toepassing is waarbij er geen sprake is van onvrijwillig ontslag of er geen inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering wordt ontvangen, dan wordt de pensioenopbouw wel aangetast.

In dat geval kan er onder voorwaarden gebruik gemaakt worden van de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw (op grond van artikel 10a, eerste lid, onderdeel c, UBLB) en onderdeel 2.3 van het Verzamelbesluit pensioenen van 11 december 2018, nr. 2018-28514). Of de werknemer hier echter geld voor heeft is natuurlijk de vraag.

 

Niet vergeten!

Overleg met jouw pensioenadviseur of als je die niet hebt, met de pensioenuitvoerder, de situatie rondom jouw bedrijf. Zij kunnen controleren of er iets aangepast moet worden aan het pensioen van de werknemers.

Als de pensioenregeling in zijn geheel te duur wordt voor jouw bedrijf, dan heb je een pensioenconsultant nodig om je te laten adviseren hoe je de kosten kunt reduceren.

 

Meer weten over pensioen en de Corona crisis?

Er is nogal wat wet en regelgeving rondom dit onderwerp. De adviseurs van Synerga Pensioenconsultancy zijn gespecialiseerd in het begeleiden van werkgevers en werknemers op het gebied van pensioenen. Wilt u over dit onderwerp meer weten, of heeft u een concrete vraag?  Bel gerust met ons.

Contact

e-mail uw vraag aan ons

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend een offerte aanvragen? Stuur ons een bericht of neem telefonisch contact met ons op.

040 820 03 53 info@synergabv.nl
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×