Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Bestands upload

Pensioenpremies worden ook vergoed in tijdelijke NOW maatregel

Ook vergoeding voor pensioenpremies in NOW regeling

De overheid heeft besloten ook een vergoeding voor onder andere pensioenpremies op te nemen in de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Hoe zit de regeling in elkaar voor wat betreft de pensioenpremies en waarom was dit onderwerp nou zo belangrijk?

Hoogte van de vergoeding voor pensioenpremies

Laten we eerst naar de opzet van de regeling kijken; de vergoeding voor de looncomponent. De pensioenpremievergoeding is daar namelijk een afgeleide van.

  • Afhankelijk van de mate van omzetdaling wordt de vergoeding vastgesteld.
  • Het gaat om omzetdalingen vanaf 1 maart 2020
  • Het gaat vooralsnog om een periode van 3 maanden dat de vergoeding gegeven wordt (compensatie over de lonen van maart tot en met mei)
  • Er moet sprake zijn van ten minste 20% omzetdaling
  • De vergoeding bedraagt maximaal 90% van het loon, bij 100% omzetdaling
  • Bij partiële omzetdaling wordt de vergoeding naar rato vastgesteld, dus bij 25% omzetdaling bedraagt de vergoeding 22,5% van de loonsom
  • De vergoeding wordt per werknemer vastgesteld tot een maximum maandloon van Eur 9.538,00
  • Er wordt een voorschot gegeven van 80%, vervolgens vindt de definitieve vaststelling plaats en wordt er verrekend
  • De regeling geldt alleen als werknemers niet ontslagen worden!
  • Het geldt voor allerlei vormen van arbeidsovereenkomsten, dus ook voor min-max contracten, oproep contracten en payroll constructies

Overweeg als ondernemer goed of je toch personeel moet gaan ontslaan, voordat je beslist om van de NOW gebruik te maken. Laat je in die situatie adviseren door je accountant of fiscaal bedrijfsadviseur en/of het UWV.

 

De vergoeding voor pensioenpremies in de NOW

Werkgevers hebben naast het loon te maken met andere kosten voor de werknemers, waaronder bijvoorbeeld pensioenpremies, premies voor de werknemersverzekeringen de opslag voor de reservering van het vakantiegeld. Ook voor deze kosten is een vergoeding opgenomen in de NOW.

De vergoeding is zeer eenvoudig vastgesteld: er wordt een opslag toegepast door het UWV van 30% bovenop de loonsom.

Hoewel er nog geen voorbeeld berekeningen zijn, is onze verwachting dat de totale vergoeding maximaal (loonsom x 1,3 x 90%) zal bedragen, met dien verstande dat er een maximum loon per werknemer geldt.

De overheid heeft het eenvoudig gemaakt zodat de regeling snel uitvoerbaar is. Daardoor is het mogelijk dat sommige bedrijven een riante vergoeding krijgen ten opzichte van hun werkelijke kosten en andere bedrijven niet volledig gecompenseerd worden.

 

Pensioenlasten zijn voor werkgevers substantieel

Pensioenlasten zijn met name in branches waar een verplichtstelling geldt en de pensioenen zijn ondergebracht in Bedrijfstak Pensioenfondsen een substantieel deel van de kosten van een werknemer. Over een groot gedeelte van het loon, de pensioengrondslag, wordt de pensioenpremie berekend. En deze premies worden meestal uitgedrukt in een percentage van de pensioengrondslag. De percentages zijn bij Bedrijfstakpensioenfondsen meestal zo rond de 20% van de grondslag. De werknemer draagt meestal 33% tot 50% bij (de zogenaamde eigen bijdrage of werknemersbijdrage).

 

Tot slot

Het is goed dat de overheid ingezien heeft dat het bruto loon niet de enige kostenpost is voor een bedrijf met werknemers, maar dat de werkgeverslasten vaak meer dan 130% van de loonsom zijn, door de opslag werknemersverzekeringen, het vakantiegeld en pensioenpremies. De lasten van pensioen schommelen voor werkgevers meestal zo rond de 8% tot 12,5% van het loon.

De regeling is echt bedoeld om de werkgelegenheid te behouden. Wil je als werkgever toch personeel gaan ontslaan, bedenk dan goed of je de regeling wel moet gaan aanvragen om latere problemen te voorkomen.

Contact

e-mail uw vraag aan ons

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend een offerte aanvragen? Stuur ons een bericht of neem telefonisch contact met ons op.

040 820 03 53 info@synergabv.nl
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×